Opis

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zostały uruchomione w po raz pierwszy w roku akademickim 2014/15 jako kierunek o profilu praktycznym.

W ramach tego, pierwszego w Polsce kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” studenci uzyskają:

 • podstawową wiedzę z wielu dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, unijnego, międzynarodowego, a także zdobędą podstawy z ekonomii, marketingu i zarządzania,
 • specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym: interpretowania, stosowania, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej, transferu technologii,
 • specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa mediów, marketingu i reklamy, w szczególności w kontekście funkcjonowania Internetu.

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w trakcie studiów zapewnią studentom następujące warunki:

 • połowa wymiaru godzin w programie studiów mających charakter zajęć praktycznych (realizowanych głównie w ramach warsztatów i ćwiczeń),
 • zajęcia prowadzone przez praktyków posiadających duże doświadczenie w dziedzinie prawa własności intelektualnej, mediów i reklamy,
 • praktyki studenckie w organach administracji, instytucjach otoczenia biznesu, przedsiębiorstwach stanowiących potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów.

Studia przygotowywać będą do następujących zawodów (zajmowania następujących stanowisk):

 • koordynator/konsultant ds. transferu technologii
 • koordynator/konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną,
 • specjalista w dziale marketingu i reklamy,
 • organizator koncertów, widowisk multimedialnych i sportowych
 • urzędnik administracji publicznej: państwowej i samorządowej
 • pracownik administracyjny kancelarii prawnych
 • pracownik PR
 • rzecznik prasowy
 • producent medialny, wydawca prasowy
 • menadżer kultury, brand menadżer
 • pracownik działów B+R, działów ds. innowacyjności