Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Józefa 19
31-056 Kraków
tel.: 12 427 59 41, 12 427 59 42
fax: 12 427 59 63