Zapraszamy serdecznie studentów na "piątkowe" otwarte zebrania naukowe Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA. Są one miejscem spotkań i naukowych dyskusji specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej z całej Polski i z zagranicy.

Wszystkie zabrania, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, zaczynają się o godzinie 12.00 na terenie Katedry (ul. Józefa 19, sala nr 5).

Program zebrań naukowych w semestrze zimowym 2015/16 

  • 09.10.2015 Alek Tarkowski, koordynator Creative Commons Polska, dyrektor Centrum Cyfrowego: Projekt Polska; Dr Piotr Wasilewski, Uniwersytet Jagielloński Granice prawa autorskiego - licencja CC0. 10 rocznica Creative Commons Polska  
  • 23.10.2015  Dr Katarzyna Miksza, Uniwersytet Romera w Wilnie Nazwiska „obce” na Litwie – zagadnienia prawne i najnowsza praktyka w tym zakresie   
  • 06.11.2015 Dr hab. Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki  10 lat dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych – co było i co będzie 
  • 20.11.2015 Dr Krzysztof Żok, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Zagadnienia węzłowe odpowiedzialności za usterki zamówionego programu komputerowego
  • 27.11.2015 Sesja naukowa In Memorian związana z wydaniem Księgi Pamiątkowej Profesora Michała du Valla (sala Libraria, Collegium Maius)
  • 04.12.2015 Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński Zasada nullum crimmen sine lege w przepisach karnych dotyczących prawa własności intelektualnej 
  • 11.12.2015 Dr Joanna Banasiuk, Uniwersytet w Białymstoku Wybrane zagadnienia problematyki utworów osieroconych w prawie polskim i unijnym 
  • 15.01.2016 Dr Damian Flisak, radca prawny Ewolucja pojęcia korzystania z utworu
  • 22.01.2016  Dr Michał Kruk, Instytut Nauk Prawnych PAN, Szkoła Główna Handlowa Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – próba typologii