Pan-European Seal Programme. Współpraca z EPO oraz OHIM

Wydział Prawa i Administracji UJ został członkiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie  w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwienie najlepszym studentom wybranych uniwersytetów odbycia stażu zawodowego w ww. instytucjach, co istotnie wpłynie na ich pozycję zawodową na wymagającym rynku pracy w dziedzinie własności intelektualnej. 

Czytaj dalej