Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Zapraszamy na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, z możliwością kontynuowania nauki na studiach magisterskich m.in. na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz wielu innych studiach uzupełniających.. Zostań specjalistą w zakresie prawa autorskiego i nowych mediów, poznaj prawo własności przemysłowej, ekspertem w obszarze prawa nowych mediów.

Warto studiować u nas

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Studia koncentrują się wokół najistotniejszych dziedzin szeroko pojętego prawa własności intelektualnej umożliwiając tym samym nabycie specjalistycznej wiedzy w obszarze prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa mediów. Jednocześnie studenci zdobywają podstawową wiedzę prawniczą w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrozumienia funkcjonowania prawa własności intelektualnej w realiach gospodarczych. Program uzupełniają zagadnienia poza-prawnicze w postaci funkcjonowania mediów, etyki w dziennikarstwie, narzędzi informatycznych w dziedzinie własności intelektualnej, itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona przez doświadczonych ekspertów w swojej dziedzinie.

Warto studiować u nas